UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

Ugdymo organizavimas 2019-2020 m. m. 1–8 klasėse:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Ugdymo proceso pabaiga 2019-2020 m. m.:

Klasės

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4

2020-06-09

35

175

5-8

2020-06-23

37

185

PUSMEČIAI

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

2019-09-02

2019-01-24

II pusmetis

1-4 klasės

5-8 klasės

2020-01-27

2020-01-27

2019-06-09

2019-06-23