Mokyklos socialinė pedagogė – Irmina Balsienė

Socialinio pedagogo tikslas:
savo darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

Socialinio pedagogo darbo objektas:


Socialinio pedagogo funkcijos
Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:


Socialinio pedagogo veiklos turinys