INFORMACIJA APIE  2019 M. NACIONALINĮ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMĄ MOKYKLOJE

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

 

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.
  • Nuo 2018–2019 m. m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę.

2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje. Daugiau informacijos dėl 8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo bus paskelbta vėliau.

Bendroji informacijahttps://www.nec.lt/608/

NMPP Medžiaga mokytojamshttps://www.nec.lt/610/

2019 M. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VEPRIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE GRAFIKAS, LAIKAS IR TRUKMĖ

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Testų vykdymo data

Testavimo laikas

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 16 d.

9.05-9.55 val.**

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Balandžio18 d.

9.05-9.55 val.**

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 30 d.

9.05-9.55 val.**

RAŠYMAS, 2 dalis (kalbos sistema)

apie 45 min.*

Gegužės 3 d.

9.05-9.55 val.**

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 16 d.

9.05-9.55 val.**

KLAUSIMYNAS

iki 30 min.

10.10-10.40 val.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio18 d.

9.05-9.55 val.**

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 30 d.

9.05-9.55 val.**

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 3 d.

9.05-9.55 val.**

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 15 d.

9.05-9.55 val.**

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

9.05-9.55 val.**

KLAUSIMYNAS

iki 30 min.

10.10-10.40 val.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 19 d.

9.05-9.55 val.**

*Laikas, skirtas 2 kl. diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

**-2 pamokos metu.

 


Ekomokykla
ES  lemt    

 

Paieška

Svarbi informacija

Fotor0417233717

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com