NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

       NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

     NMPP uždaviniai:

   2018 METAIS NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA.pdf

Išsami informacija apie standartizuotus testus skelbiama  http://www.nec.lt/342/