Lietuvos šimtmetis paminėtas ant Veprių piliakalnio

           Pilietine iniciatyva „Vėliavų juosta ant Veprių piliakalnio“ prasidėjo Veprių pagrindinės mokyklos ir Veprių bendruomenės renginys, skirtas Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos 100-čiui paminėti. Vėliavų juosta nusidriekė nuo Veprių piliakalnio papėdės iki pat jo viršūnės. Po to ji apjuosė piliakalnio viršūnę bei Vyčio skulptūrą.

1

           Piliakalniai visada mena mūsų valstybės istoriją. Todėl minint Lietuvos šimtmetį susirinko įvairių kartų žmonės ant Veprių piliakalnio, kur, kaip istoriniai šaltiniai teigia, XIV a. stovėjusi pilis. Veprių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyr. mokytoja, Veprių bendruomenės pirmininkė Aldona Medonienė pasveikino renginio dalyvius su švente ir pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną. Su atkurtos Lietuvos šimtmečiu pasveikino Veprių pagrindinės mokyklos direktorė Rima Ramanauskienė, Veprių seniūnė Dalė Urbonienė, Vyčio skulptūros autorius skulptorius Viktoras Žentelis. Po to linkėjimus Lietuvai sakė Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai, Veprių pagrindinės mokyklos mokiniai. Mokiniai į šventę atsinešė 100 vėliavėlių, kurias dovanojo ir į renginį atėjusiems bendruomenės žmonėms, įteikė jiems patriotinių dainų rinkinėlius.

           Kartu su visų sveikinimais ir linkėjimais Lietuvai buvo paleisti Lietuvos trispalvę simbolizuojantys balionai. Kylančius balionus renginio dalyviai palydėjo daina „Brangiausios spalvos“. Veprių bendruomenės kaimo kapelos vadovas Antanas Šimatonis ir Veprių pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė Irmina Balsienė organizavo bendras dainas, lietuvių k. mokytoja metodininkė Birutė Karietienė – ratelius. Atkurtos Lietuvos 100-mečiui skirtas renginys suteikė visiems daug gražių, prasmingų ir malonių akimirkų.

Istorijos mokytojas metodininkas Vitas Medonas

Renginio akimirkos Giedrės Makavičienės nuotr.

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11