PATVIRTINTA

Ukmergės rajono Veprių pagrindinės mokyklos

Direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-109

UKMERGĖS RAJONO VEPRIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VALDYMO STRUKTŪRA

image001