MOKYKLOS TARYBA

Giedrė Makavičienė – pirmininkė, anglų kalbos vyr. mokytoja

Jolita Palaimienė – sekretorė, rusų k. vyr.  mokytoja

Zita Bausienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Oksana Judakova – tėvų atstovė

Rasa Vasiliauskienė  - tėvų atstovė

Inga Šarkienė  -  tėvų atstovė

Saulė Vitkauskaitė -mokinių atstovė

Laura Vasiliauskaitė – mokinių atstovė

TĖVŲ KOMITETAS

Rasa Vasilaiuskienė

Oksana Judakova

Jurgita Kardauskienė

Gitana Pauplienė

Jolanta Tichonovienė

Inga Šarkienė

MOKYTOJŲ TARYBA

Direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, bibliotekininkė, soc. pedagogė