MOKINIŲ SKAIČIUS 2019-2020 M. M.

(RUGSĖJO 1 D.)

Klasė, grupė

Mokinių (vaikų) skaičius

1 kl.

5

2 kl.

9

3 kl.

5

4 kl.

10

Iš viso 1-4 kl.

29

5 kl.

8

6 kl.

10

7 kl.

12

8 kl.

12

Iš viso 5-8 kl.

42

Iš viso mokykloje

71

Priešmokyklinė grupė

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriuje

9

Priešmokyklinukai

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriuje

3

Iš viso priešmokyklinukų

12

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriaus mišri grupė

7

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriaus mišri grupė

15

Iš viso ikimokyklinio ugdymo skyriuose

22

Iš viso ikimokyklinio ugdymo skyriuose su priešmokyklinukais

34