MOKINIŲ SKAIČIUS 2018-2019 M. M.

(RUGSĖJO 1 D.)

Klasė, grupė

Mokinių (vaikų) skaičius

1 kl.

8

2 kl.

5

3 kl.

9

4 kl.

7

Iš viso 1-4 kl.

29

5 kl.

9

6 kl.

11

7 kl.

11

8 kl.

9

Iš viso 5-8 kl.

40

Iš viso mokykloje

69

Priešmokyklinė grupė

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriuje

8

Priešmokyklinukai

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriuje

2

Iš viso priešmokyklinukų

10

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriaus mišri grupė

11

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriaus mišri grupė

18

Iš viso ikimokyklinio ugdymo skyriuose

29

Iš viso ikimokyklinio ugdymo skyriuose su priešmokyklinukais

39