MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

Mokyklos direktorė – RIMA RAMANAUSKIENĖ

Socialinė pedagogė –  IRMINA BALSIENĖ

Bibliotekininkė –  LAIMUTĖ ŽENTELIENĖ

Ūkvedė  –   BIRUTĖ STRAZDIENĖ

Buhalterė –  ZITA JANCIKEVIČIENĖ

Sekretorė –  INGA ŠARKIENĖ