MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

Vykdanti direktoriaus pareigas, lietuvių kalbos vyr. mokytoja – ALDONA MEDONIENĖ

Socialinė pedagogė –  IRMINA BALSIENĖ

Bibliotekininkė –  LAIMUTĖ ŽENTELIENĖ

Ūkvedė  –   BIRUTĖ STRAZDIENĖ

Buhalterė –  ZITA JANCIKEVIČIENĖ

Sekretorė –  AURELIJA RAZUMAITĖ